language: TH l EN
   
วีที แมชชีนเนอรี่

• มาตรฐานการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานสากล • มีทั้งระบบ Air Clutch และ Wet Clutch • Cushion แบบ"Piston Type" มีความแข็งแรงยิ่งขึ้น • ใช้อุปกรณ์ยี่ห้อตามมาตรฐาน เช่น PLC Mitsubishi, ABB, Schneider, Omron, SMC • ราคาสมเหตุสมผล • ขั้นตอนการสั่งซื้อสะดวกง่ายดาย ไม่
    99/113 หมู่ 9 ต.บางโฉลง, อ. บางพลี, จ.สมุทรปราการ, 10540, ประเทศไทย

© 2013 VT Group. All rights reserved.   
    Tel. : +66(2) 312 7790   Fax. : +66(2) 312 7791
    Email : veerasak.vte@gmail.com